kunstprojecten op school

Art-S-Cool bedenkt ook losse projecten voor scholen.
Aan deze projecten weet Art-S-Cool altijd een bijzondere invulling te geven.