• kunstles:
  na schooltijd

 • In ons lesatelier in het Talentenhuis aan de Ferdinand Bolstraat 33 hebben we drie dagen per week een ruim aanbod aan na-schoolse kunstlessen. Bijvoorbeeld schilderen, kleien, tekenen, bouwen en nog veel meer.

  Op een rij:

  • Art Chill Time: elke dinsdag/donderdag van 15:00 tot 16:00 en elke woensdag van 13:30 tot 14:30 voor alle leeftijden

  • Ouder & Kind kunstles: elke woensdag van 14:30 tot 16:00 voor alle leeftijden

  • Talentklas: elke woensdag van 14:00 - 16:00 vanaf 9 jaar

  • Kunstles Tuesday Art-S-Cool: elke dinsdag van 16:00 tot 17:30 voor 5 - 13 jaar

  • Kunstles Thursday Art-S-Cool: elke donderdag van 16:00 tot 17:30 voor 5 - 13 jaar

  doe mee
 • kunstklas tijdens school:
  peuters, kleuters & ouders

 • Voor de allerjongsten en hun ouders biedt Art-S-Cool een geheel eigen kunstprogramma aan. Het bestaat uit zes kunstlessen van een uur. De materialen waarmee gewerkt wordt, zijn ook thuis voorradig en eenvoudig verkrijgbaar. Na afloop wordt met de ouders het creatieve spel nabesproken.


  doelstelling:
  • kennismaken met kunst en kunstenaars
  • stimuleren van de creatieve en zintuiglijke ontwikkeling van het jonge kind (2-6 jaar)
  • ouders bewust maken van het belang van deze ontwikkeling

  Aantal deelnemers: maximaal 30
  Duur: 60 minuten 
  Werkvorm : klassikaal en in groepjes

 • kunstklas tijdens school:
  moeders

  Moeders ervaren hoe bijzonder het is om zelf iets te maken en daar trots op te zijn. Nadruk bij deze lessen ligt op toegepaste kunst, eigen culturele achtergrond en kunst maken met je kind.


  doelstelling:
  • kennismaken met kunst en kunstenaars
  • meer begrip krijgen voor de creatieve ontwikkelingen van het kind
  • vergroten van de betrokkenheid en actieve deelname bij de school

  Aantal deelnemers: maximaal 30
  Duur: 60 minuten 
  Werkvorm : klassikaal en in groepjes

 • kunstklas tijdens school:
  vaders

 • Vaders ervaren het plezier om samen met hun kind en met andere vaders beelden, schilderijen
  of andere kunstvormen te maken.


  doelstelling:
  • kennismaken met kunst en kunstenaars
  • meer begrip krijgen voor de creatieve ontwikkelingen van het kind
  • vergroten van de betrokkenheid en actieve deelname bij de school

  Aantal leerlingen: maximaal 30
  Duur: 60 minuten 
  Werkvorm : klassikaal en in groepjes