• kunstklas:
  peuters, kleuters & ouders

 • Voor de allerjongsten en hun ouders biedt Art-S-Cool een geheel eigen kunstprogramma aan. Het bestaat uit zes kunstlessen van een uur. De materialen waarmee gewerkt wordt, zijn ook thuis voorradig en eenvoudig verkrijgbaar. Na afloop wordt met de ouders het creatieve spel nabesproken.


  doelstelling:
  • kennismaken met kunst en kunstenaars
  • stimuleren van de creatieve en zintuiglijke ontwikkeling van het jonge kind (2-6 jaar)
  • ouders bewust maken van het belang van deze ontwikkeling

  Aantal deelnemers: maximaal 30
  Duur: 60 minuten 
  Werkvorm : klassikaal en in groepjes

 • kunstles:
  na schooltijd

 • In ons lesatelier aan de Ferdinand Bolstraat 33 en in Bibliotheek Transvaal bieden we na-schoolse kunstlessen aan. Bijvoorbeeld schilderen, kleien, tekenen en meer. Ouders kunnen aanwezig blijven
  en ook meedoen.

 • kunstklas:
  moeders

  Moeders ervaren hoe bijzonder het is om zelf iets te maken en daar trots op te zijn. Nadruk bij deze lessen ligt op toegepaste kunst, eigen culturele achtergrond en kunst maken met je kind.


  doelstelling:
  • kennismaken met kunst en kunstenaars
  • meer begrip krijgen voor de creatieve ontwikkelingen van het kind
  • vergroten van de betrokkenheid en actieve deelname bij de school

  Aantal deelnemers: maximaal 30
  Duur: 60 minuten 
  Werkvorm : klassikaal en in groepjes

 • kunstklas:
  vaders

 • Vaders ervaren het plezier om samen met hun kind en met andere vaders beelden, schilderijen
  of andere kunstvormen te maken.


  doelstelling:
  • kennismaken met kunst en kunstenaars
  • meer begrip krijgen voor de creatieve ontwikkelingen van het kind
  • vergroten van de betrokkenheid en actieve deelname bij de school

  Aantal leerlingen: maximaal 30
  Duur: 60 minuten 
  Werkvorm : klassikaal en in groepjes